Uncategorized

ส่อง 10 นามสกุล “ตระกูลที่รวย..ที่สุดในประเทศ” กับธุรกิจที่สร้างรายได้ ถล่มทลาย….

อันดับ 10 ตระกูล มาลีนนท์ เจ้าของธุรกิจ ช่อง 3

อันดับ 9 ตระกูล ภิรมย์ภักดี เจ้าของธุรกิจ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด

อันดับ 8 ตระกูลปราสาททองโอสถ เจ้าของธุรกิจ โรงพยาบาลกรุงเทพ และบมจ.การบินกรุงเทพ (สายการบิน บางกอก แอร์สเวย์ส)

อันดับ 7  ตระกูลศรีวัฒนประภา เจ้าของธุรกิจ คิงพาวเวอร์ และเจ้าของสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้

อันดับ 6 ตระกูลรัตนรักษ์ เจ้าของธุรกิจ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ ช่อง 7 สี และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด

อันดับ 5 ตระกูลไชยวรรณ เจ้าของธุรกิจ บมจ.ไทยประกันชีวิต

อันดับ 4 ตระกูลอยู่วิทยา เจ้าของธุรกิจ กระทิงแดง

อันดับ 3 ตระกูลจิราธิวัฒน์ เจ้าของธุรกิจ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

อันดับ 2 ตระกูลสิริวัฒนภักดี เจ้าของธุรกิจ บมจ.ไทยเบฟเวอร์เรจ

อันดับ 1 ตระกูลเจียวรานนท์ เจ้าของธุรกิจเครอซีพี

(ที่มา)

 

Most Popular

To Top