Uncategorized

ส่องชัดๆ ภาพล่าสุด.. โอม อัชชา.. หลังไปตัดปีกจมูก และ ดูดไขมันใต้ตาที่เกาหลี..

“โอม อัชชา นามปาน”  หรือชื่อเดิม  “โฬม  พัชฏะ นามปาน ”   ยืดอกรับแบบแมนๆ บินไกลเสริมหล่อ ตัดปีกจมูกใหม่ และดูดไขมันใต้ตาที่เกาหลี เรื่องศัลยกรรมในปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติ  และตนก็อยู่ในวงการบันเทิง ที่ต้องใช้รูปร่าง หน้าตาในการทำมาหากิน ดังนั้น ก็ต้องดูแลตัวเอง ดูแลใบหน้า  ทำก็บอกว่าทำ ไม่ได้ปิดบังอะไร

ส่องชัดๆ ภาพล่าสุด “โอม อัชชา” หลังไปตัดปีกจมูก และดูดไขมันใต้ตาที่เกาหลีส่องชัดๆ ภาพล่าสุด “โอม อัชชา” หลังไปตัดปีกจมูก และดูดไขมันใต้ตาที่เกาหลีส่องชัดๆ ภาพล่าสุด “โอม อัชชา” หลังไปตัดปีกจมูก และดูดไขมันใต้ตาที่เกาหลีส่องชัดๆ ภาพล่าสุด “โอม อัชชา” หลังไปตัดปีกจมูก และดูดไขมันใต้ตาที่เกาหลีส่องชัดๆ ภาพล่าสุด “โอม อัชชา” หลังไปตัดปีกจมูก และดูดไขมันใต้ตาที่เกาหลีส่องชัดๆ ภาพล่าสุด “โอม อัชชา” หลังไปตัดปีกจมูก และดูดไขมันใต้ตาที่เกาหลี

Most Popular

To Top